12 czerwca przy nowo wybudowanym rondzie w Łazach, odbył się oficjalny odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy i Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice, tj. ok. 8,715 km”. Koszt w całości wyniósł 20 286 596,48 zł brutto, w tym: -11 186 810,50 zł brutto – Dofinansowanie z Budżetu Państwa – Program...

Więcej

5 czerwca 2023r. w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1818R w km 0+018 do km 1+398, tj. ulicy Sanowej w Radymnie. Obecni byli Senator Mieczysław Golba, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Członkowie Zarządu Powiatu: Marek Sobolewski oraz...

Więcej

W ubiegłym tygodniu, od 8 do 12 maja 2023 r. pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w ramach służby liniowej wykonali następujące prace: Koszenie zieleńców w Jarosławiu w ciągu ulic powiatowych: Żeromskiego Nr 1742R, Reymonta Nr 1756R, Zielińskiego Nr 1758R, Bandurskiego Nr 1739R, Królowej Jadwigi Nr 1753R, Poniatowskiego Nr 1754R, Kasprowicza Nr 1751R, Szczytniańskiej Nr 1617R, Strzeleckiej Nr 1724R wraz...

Więcej

19 kwietnia 2023 roku, nastąpił odbiór chodnika przy drodze powiatowej nr 1619R Zarzecze - Pełnatycze - Bystrowice w miejscowości Cząstkowice. Wybudowano również kanał technologiczny i kanał deszczowy. Wartość inwestycji to ponad 440 tys. zł, z czego 240 tys. zł to wkład Powiatu Jarosławskiego, natomiast pozostała część to wkład Gminy Roźwienica. W odbiorze uczestniczyli Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Mariusz Trojak,...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi "Przebudowy drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 3+712 -12+164 i Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 22+626 – 22-889 ’’ od dnia 15.03.2023 r. zostanie zamknięta droga powiatowa Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy na odcinku Wysocko - Łazy. Objazd zostanie wyznaczony przez miejscowość Wietlin I, Wietlin III zgodnie z...

Więcej

Umowa na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy wraz z budową mostu na rzece Szkło” została podpisana. W spotkaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Członkowie Zarządu Powiatu Marek Kisielewicz oraz Krzysztof Cebulak, Dyrektor PZD Paweł Tworek oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego S.A. w Dębicy Piotr...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu rozpoczął pracę polegającą na wymianie nawierzchni dyliny górnej mostu w miejscowości Cząstkowice. W związku z prowadzonymi pracami ruch na tym odcinku od poniedziałku do piątku w godz. : - : jest wstrzymany. Wstępnie utrudnienia potrwają do września. W zależności od warunków atmosferycznych termin może zostać wydłużony....

Więcej

2 września nastąpił odbiór chodnika w Ostrowie. Odcinek chodnika mierzy 110 mb, został wykonany kanał technologiczny oraz deszczowy. Wartość zadania to ok. zł Inwestycja została sfinansowana w proporcji: 50% Gmina Radymno / 50% Powiat Jarosławski W odbiorze udział wzięli m.in. Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, członkowie Zarządu Powiatu Jarosławskiego Marek Kisielewicz oraz Marek Sobolewski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz...

Więcej

17 sierpnia 2022 roku urzędzie Gminy Wiązownica została oficjalne wręczona promesa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka i drogi powiatowej Nr 1707 R Wiązownica- Piwoda-Olchowa na łączną kwotę ok 2 309 200 zł. Środki pochodzące z Funduszu Leśnego, którym dysponują Lasy Państwowe zostały wręczone na ręce Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota oraz Wójta Gminy Wiązownica Krzysztofa Strenta w formie...

Więcej

28 lipca 2022 roku został dokonany odbiór techniczny drogi powiatowej nr 1726R Wierzbna-Cieszacin. W odbiorze uczestniczyli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, radny Powiatu Jarosławskiego Stanisław Sopel, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz z pracownikami, Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, przedstawiciel wykonawcy Usługi Transportowe Piotr Jedynak, Sołtys Sołectwa Cieszacin Mały Dorota Socha oraz Radny Sołectwa Cieszacin Mały Jan Słoma. Przebudowany odcinek...

Więcej