20 grudnia 2023 roku odbył się odbiór techniczny zadania pod nazwą: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1726R ul. Pogodna w Jarosławiu”. Uczestniczyli w nim: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jarosławskiego Grażyna Strzelec, Radny Powiatu Jarosławskiego Kamil Dziukiewicz, Dyrektor PZD w Jarosławiu Paweł Tworek z pracownikami oraz wykonawca: Andrzej Słomiany, Firma Handlowo-Usługowa A.S z Woli Zarczyckiej. To inwestycja w pełni sfinansowana...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przedstawia kolejną dobiegającą końca inwestycję. Mowa tutaj o: "Przebudowie drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 2+490-3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787". W dniu wczorajszym wykonano warstwę ścieralną nawierzchni. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy! Informacja prasowa (tekst,zdj.) PZD w Jarosławiu...

Więcej

Remont drogi powiatowej nr 1787R Chłopice – Łowce – Radymno i drogi nr 1887R ul. Mickiewicza w Radymnie w km 9+350 – 11+740 zbliża się ku końcowi. W ramach zadania wykonano już frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową oraz wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni. Do wykonania pozostało jedynie profilowanie i uzupełnienie poboczy. Zgodnie z Umową, z w...

Więcej

Realizację tej inwestycji rozpoczęto od wykonania kanalizacji deszczowej oraz budowy chodnika. W ramach zadania do zrealizowania pozostało jeszcze: frezowanie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie podbudowy oraz wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Informacja prasowa (tekst,zdj.) PZD w Jarosławiu...

Więcej

30 października 2023 r. przekazano plac budowy do realizacji inwestycji. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jarosławskiego Grażyna Strzelec i Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek. Zakres zadania polega na przebudowie wysłużonego już chodnika na ulicy Pogodnej w Jarosławiu. Realizatorem inwestycji jest Firma Handlowo Usługowa A.S BRUK z Woli Zarczyckiej. Informacja prasowa (tekst, zdj.) PZD w...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przedstawia kolejne prace związane z polepszeniem jakości dróg w naszym powiecie: Obecnie trwają prace przy wyrównywaniu istniejącej nawierzchni gruntowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1726R - ul. Grodziszczańska w Jarosławiu (wąwóz) oraz prace remontowe związane z likwidacją przełomów w ciągu DP Nr 1718R Wietlin I - Wietlin III w miejscowości Wietlin I. Informacja prasowa (tekst,...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi drogi powiatowej Nr 1718R Wietlin I -Wietlin III w miejscowości Wietlin I zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej od dnia 29.09.2023 r. do dnia 04.10.2023 r. Na czas zamknięcia drogi powiatowej objazd będzie możliwy przez miejscowość Wysocko drogą powiatową Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy i drogą Nr 1717R Bobrówka-Wysocko. Powiatowy...

Więcej

W piątek 22 września 2023 r. oficjalnie oddaliśmy do użytkowania kolejną Inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica w km 2+522 – 4+931 i w km 5+656 – 11+185” o wartości 12 536 521,32 zł, a już dziś Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przedstawia Państwu następne zadania, których otwarciem będziemy mogli się cieszyć już niedługo: „Przebudowa drogi...

Więcej

Ostatnie szlify przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz w km 0+000 – 8+365” i znów będziemy mogli cieszyć się otwarciem kolejnej inwestycji. Wykonawcą zadania jest Konsorcjum firm: Lider: Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne SWOBODA Sp. z o.o. Partner: Bieżące Utrzymanie dróg Mariusz Ślimak Czekamy z niecierpliwością, a za wszelkie utrudnienia serdecznie...

Więcej

Dobiega końca inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz w km 0+000 – 8+365”. Obecnie trwa zabezpieczenie skarpy przy rzece Mleczka Wschodnia oraz układanie warstwa ścieralna nawierzchni. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Informacja prasowa (tekst, zdj.) PZD Jarosław...

Więcej