W piątek 22 września 2023 r. oficjalnie oddaliśmy do użytkowania kolejną Inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica w km 2+522 – 4+931 i w km 5+656 – 11+185” o wartości 12 536 521,32 zł, a już dziś Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przedstawia Państwu następne zadania, których otwarciem będziemy mogli się cieszyć już niedługo: „Przebudowa drogi...

Więcej

Ostatnie szlify przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz w km 0+000 – 8+365” i znów będziemy mogli cieszyć się otwarciem kolejnej inwestycji. Wykonawcą zadania jest Konsorcjum firm: Lider: Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne SWOBODA Sp. z o.o. Partner: Bieżące Utrzymanie dróg Mariusz Ślimak Czekamy z niecierpliwością, a za wszelkie utrudnienia serdecznie...

Więcej

Dobiega końca inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz w km 0+000 – 8+365”. Obecnie trwa zabezpieczenie skarpy przy rzece Mleczka Wschodnia oraz układanie warstwa ścieralna nawierzchni. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Informacja prasowa (tekst, zdj.) PZD Jarosław...

Więcej

W minionym tygodniu (od 24 do 28 lipca 2023 r.) pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w ramach służby liniowej wykonali następujące prace: - Montaż barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka – Zapałów w miejscowości Zapałów - Montaż znaków drogowych w ciągu dróg powiatowych: 1705R Surmaczówka – Zapałów 1707R Wiązownica – Piwoda – Olchowa 1780R Węgierka –...

Więcej

W zeszłym tygodniu (od 03 do 07 lipca 2023 r.) pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w ramach służby liniowej wykonali następujące prace: > Koszenie trawy na poboczach w ciągu dróg powiatowych: Nr 1706R Cetula – Piwoda Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice Nr 1675R Nowa Grobla – Miękisz Nowy - Koszenie trawy przy znakach i przy przyjeździe kolejowym...

Więcej

W minionym tygodniu (od 26 do 30 czerwca 2023 r.) pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w ramach służby liniowej wykonali następujące prace: > Montaż znaków drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Laszki > Montaż znaków drogowych przy rondzie w ciągu DP Nr 1725R Jarosław – Pawłosiów > Montaż słupków U-12c w ciągu drogi przez wieś Tuczempy –...

Więcej

W zeszłym tygodniu zakończono prace na terenie Gminy Chłopice w ciągu dróg powiatowych: - NR 1787R Chłopice - Łowce - Radymno oraz - Nr 1792R Łowce - Zamiechów oraz na terenie Gminy Jarosław w ciągu dróg powiatowych: - Nr 1701R Gorzyce - Kostków- Pełkinie, - Nr 1702 R Wólka Pełkińska - Kostków, - Nr 1790R Droga przez wieś Tuczempy, -...

Więcej

26 czerwca 2023 r. zostały podpisane umowy na przebudowę dróg powiatowych: Nr 1711R Ryszkowa Wola – Bobrówka – Laszki oraz Nr 1716R Makowisko – Bobrówka. W podpisaniu umowy uczestniczyli Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego Krzysztof Cebulak, Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Mienia Powiatu Tatiana-Kożak-Siara, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg...

Więcej

Dobiega końca realizacja Inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica w km 2+522 – 4+931 i w km 5+656 – 11+185”. Obecnie trwają prace polegające na ułożeniu ostatniej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna). Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna Za wszelkie utrudnienia związane z realizacją inwestycji, serdecznie przepraszamy. Źródło: PZD Jarosław...

Więcej

12 czerwca przy nowo wybudowanym rondzie w Łazach, odbył się oficjalny odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy i Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice, tj. ok. 8,715 km”. Koszt w całości wyniósł 20 286 596,48 zł brutto, w tym: -11 186 810,50 zł brutto – Dofinansowanie z Budżetu Państwa – Program...

Więcej