22 września 2023 roku odbył się oficjalny przebudowanej drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica. Koszt w całości wyniósł 12 536 521,32 zł. W uroczystym otwarciu uczestniczyli między innymi: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Senator RP Mieczysław Golba, Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk , Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Przewodniczący Rady...

Więcej

Dobiega końca inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz w km 0+000 – 8+365”. Obecnie trwa zabezpieczenie skarpy przy rzece Mleczka Wschodnia oraz układanie warstwa ścieralna nawierzchni. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Informacja prasowa (tekst, zdj.) PZD Jarosław...

Więcej

25 lipca 2023 r. miał miejsce końcowy odbiór inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr1769 R Kidałowice – Morawsko od km 0+000 do km 1+514 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kidałowice”. Inwestycja była realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu. W odbiorze uczestniczyli między innymi: Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego...

Więcej

Dobiega końca realizacja Inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica w km 2+522 – 4+931 i w km 5+656 – 11+185”. Obecnie trwają prace polegające na ułożeniu ostatniej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna). Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna Za wszelkie utrudnienia związane z realizacją inwestycji, serdecznie przepraszamy. Źródło: PZD Jarosław...

Więcej

17 sierpnia 2022 roku urzędzie Gminy Wiązownica została oficjalne wręczona promesa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka i drogi powiatowej Nr 1707 R Wiązownica- Piwoda-Olchowa na łączną kwotę ok 2 309 200 zł. Środki pochodzące z Funduszu Leśnego, którym dysponują Lasy Państwowe zostały wręczone na ręce Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota oraz Wójta Gminy Wiązownica Krzysztofa Strenta w formie...

Więcej

Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz. Wartość robót to 14 741 815,02 zł Postępy prac ocenili dziś w trakcie wizyty roboczej Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego Krzysztof Cebulak, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek oraz Burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła. Planowany termin zakończenia...

Więcej

28 lipca 2022 roku został dokonany odbiór techniczny drogi powiatowej nr 1726R Wierzbna-Cieszacin. W odbiorze uczestniczyli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, radny Powiatu Jarosławskiego Stanisław Sopel, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz z pracownikami, Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, przedstawiciel wykonawcy Usługi Transportowe Piotr Jedynak, Sołtys Sołectwa Cieszacin Mały Dorota Socha oraz Radny Sołectwa Cieszacin Mały Jan Słoma. Przebudowany odcinek...

Więcej