W dniach 24 – 25 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyły się konkursy na kandydatów na dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i placówek zostały wyłonione następujące osoby: Dorota Wierzbińska-Dubaj – kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu, Adam...

Więcej

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! W związku z zakończeniem roku szkolnego Dyrekcji Szkół i Placówek, Nauczycielom, Katechetom, Pedagogom, Pracownikom administracji i obsługi oraz Uczniom składam serdeczne podziękowania i gratulacje. Rok szkolny 2020/2021 był trudnym i wymagającym czasem. Rozwijająca się pandemia zmieniła tryb i formy uczenia się i nauczania. W bardzo krótkim czasie cała edukacja musiała się przestawić na tryb pracy zdalnej,...

Więcej

Powrót dzieci i młodzieży do stacjonarnego nauczania związany jest z gorącą dyskusją, która przetacza się w mediach i w gronie związanych z oświatą osób. W majowym numerze „Dyrektora szkoły” Bogdan Bugdalski – dziennikarz i redaktor specjalizujący się w sprawach samorządowych w artykule: „Cztery filary wsparcia szkoły”, opisał planowane działania resortu edukacji, które mają stanowić wsparcie dzieci i młodzieży powracającej po...

Więcej

Drodzy Maturzyści! Wprawdzie w tym roku nie zakwitły kasztany, ale kalendarz wskazuje na to, że już niedługo zasiądziecie do szkolnych ławek, aby zmierzyć się z maturą - jednym z najważniejszych egzaminów, nie bez przyczyny nazywanym egzaminem dojrzałości. Za Wami lata spędzone w szkole – okres nauki, zdobywania wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw, rozwijania zainteresowań, poznawania nowych ludzi, budowania przyjaźni, przeżywania miłości...

Więcej

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (Fundacja EFC) zaprasza do czwartej edycji konkursu Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego. To konkurs dla naukowców, dziennikarzy i praktyków na publikacje o edukacji. Jego celem jest docenienie i upowszechnienie wartościowych prac, które odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji. Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest w trzech kategoriach: naukowej, publicystycznej,...

Więcej

- Pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, które zakłócały i ciągle zakłócają normalne i stabilne funkcjonowanie szkół, zbliża się czas, gdy musicie podjąć decyzję o tym, w jakiej szkole, na jakim kierunku, profilu czy zawodzie kontynuować będziecie dalszą naukę. Wyobrażam sobie jak duże to dla Was wyzwanie i ile emocji wiążę się z podjęciem ostatecznej decyzji.. Tymi słowami, starosta jarosławski Stanisław Kłopot...

Więcej

W dwóch szkołach średnich w Przemyślu i Jarosławiu powstaną pierwsze na Podkarpaciu klasy celno-skarbowe. Od września naukę zacznie w nich blisko 100 uczniów, którzy a dodatkowych lekcjach będą między innymi uczyli się o podatkach i przepisach celnych, ale będą też zajęcia z musztry i samoobrony. Dla absolwentów takich klas to szansa na pracę w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej. Zobacz materiał...

Więcej

- Pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, które zakłócały i ciągle zakłócają normalne i stabilne funkcjonowanie szkół, zbliża się czas, gdy musicie podjąć decyzję o tym, w jakiej szkole, na jakim kierunku, profilu czy zawodzie kontynuować będziecie dalszą naukę. Wyobrażam sobie jak duże to dla Was wyzwanie i ile emocji wiążę się z podjęciem ostatecznej decyzji.. Tymi słowami, starosta jarosławski Stanisław Kłopot...

Więcej

Ponad 1000 uczniów przystąpiło do próbnej matury w szkołach powiatu jarosławskiego. Za nimi język polski i matematyka. Przed nimi, czyli 5 marca, język obcy nowożytny. O tym czy będą także przedmioty dodatkowe, zależy od dyrekcji placówki i zgłoszeń młodzieży. Do tego swoistego generalnego sprawdzianu przed matura przystąpiło dokładnie 1036 uczniów szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez samorząd powiatowy. Najwięcej, bo 220. w...

Więcej

32. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego odbyła się 25 lutego, w trybie zdalnym. Zatwierdzono m.in. projekt „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”. Kolejna z uchwał podjętych przez radnych, dotyczyła likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego, które funkcjonowało w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Stało się tak z powodu nieprowadzenia w tej placówce naboru od czterech lat, ze względu...

Więcej