Od wręczenia Nagród Starosty Jarosławskiego rozpoczęły się tegoroczne powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 11 października, a uczestniczyli w niej, na zaproszenie starosty jarosławskiego Stanisława Kłopota, przedstawiciele środowiska oświatowego z powiatu jarosławskiego oraz instytucji i urzędów z nim związanych. A jak ważnym i istotnym elementem jest powiatowa edukacja podkreślała również naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Marta...

Więcej

1 października zainaugurowano rok akademicki 2021/2022 w Państwowej Wyższej szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Wśród gości wydarzenia był również starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Po raz kolejny rozpoczynamy rok akademicki w murach Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. To nasza duma i chluba na mapie uczelni zawodowych w całej Polsce. Nie każde bowiem miasto, nie każdy powiat, może pochwalić się uczelnią wyższą,...

Więcej

Dokładnie milion trzydzieści dziewięć tysięcy złotych, to wartość projektu edukacyjnego pod nazwą „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy”. Przez ostatni rok był on realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną. Pieniądze pozyskał na ten cel samorząd powiatu jarosławskiego, a...

Więcej

Organizatorzy zapraszają na dwie konferencje podsumowujące projekt „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które odbędą się 28 i 29 września. 28 września 2021 roku Konferencja upowszechniająca Model Współpracy Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu z Państwową...

Więcej

Organizatorzy zapraszają na dwie konferencje podsumowujące projekt „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja upowszechniająca Model Współpracy Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno–Ekonomiczną im. Ks.Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 28 września 2021...

Więcej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół kształcących w zawodach: technik budownictwa i technik geodeta. Szerokie zastosowanie nowoczesnych technologii, automatyzacja procesów wytwórczych, technicyzacja i cyfryzacja gospodarki to ogólnoświatowe trendy w produkcji, usługach i ogólnie pojętej działalności gospodarczej, które w bardzo szybkim czasie dotarły również do Polski. Postępowi technicznemu towarzyszy duży popyt na dobrze wykwalifikowanych pracowników, którzy, oprócz wiedzy i umiejętności zawodowych, będą sprawni...

Więcej

Zanim 1 września w szkołach całej Polski zabrzmi szkolny dzwonek, do Dyrekcji Szkół i Placówek, Nauczycieli, Katechetów, Pracowników Administracji i Obsługi, Uczniów i ich Rodziców/Opiekunów oraz wszystkich osób związanych z edukacją kieruję najlepsze życzenia. Niech nowy rok szkolny będzie dla Państwa czasem spokojnej i harmonijnej pracy, w którym będziecie mogli wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i pedagogiczne doświadczenie do kształcenia i...

Więcej

W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyła się uroczystość powierzenia stanowisk dyrektorów pięciu szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie jarosławskim. Była to także okazja do wręczenia aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela, dla pedagogów uczących w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatowy, reprezentowany tego dnia, czyli 30 sierpnia, przez starostę jarosławskiego Stanisława Kłopota i naczelnik wydziału...

Więcej

Na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez samorząd powiatu jarosławskiego, zostało przyjętych 1240 uczniów. Warto dodać dla porównania, że w poprzednim roku szkolnym było ich 1237. - Zgodnie z planowanym harmonogramem działań, zakończył się już główny etap rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Do końca sierpnia odbywa się jeszcze rekrutacja uzupełniająca – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot....

Więcej

5 lipca br. CKE ogłosiła wyniki matur 2021 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym – maj 2021, przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (61.3% w liceach ogólnokształcących oraz 38.7% w technikach). W tym roku absolwenci szkół ponadgimnazjalnych nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej oraz z wybranego przedmiotu na poziomie...

Więcej