Dla naszej historii i społeczeństwa, początek maja jest wyjątkowy. Obchodzone w tym roku skromniej niż zazwyczaj, Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja, pozostaje w dalszym ciągu - pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa - hołdem oddanym bohaterom walczącym o polską suwerenność i niepodległość. W Jarosławiu zorganizowano uroczystą Mszę św. w kościele pw. NMP Królowej Polski oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Konstytucji...

Więcej

W roku 2019, Sejm ogłosił dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości. Narodowe Święto Chrztu Polski, to dzień „narodowej refleksji nad dziedzictwem...

Więcej

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem zginął prezydent RP Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska oraz 94 inne osoby, wśród nich wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych; polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Wspomnijmy ofiary tej katastrofy, które leciały uczcić polskich oficerów, zamordowanych przez sowieckich oprawców w Katyniu. Lech Kaczyński – prezydent RP Maria...

Więcej

Z okazji 15. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, po raz pierwszy udostępniamy w internecie, film o zakończeniu peregrynacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po diecezji przemyskiej, w 1971 roku. W uroczystościach, które odbyły się w Jarosławiu, brali udział także ówczesny metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła i prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwsza projekcja filmu uratowanego w niezwykłych okolicznościach, miała...

Więcej

21 marca 2008 r. zmarł śp. Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz - działacz opozycji w czasach PRL, w wolnej Polsce poseł, senator, wiceburmistrz Jarosławia. W przeddzień tej rocznicy starosta jarosławski Stanisław Kłopot, członek Zarządu Powiatu Marek Kisielewicz, poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jarosławia Bożena Łanowy złożyli kwiaty i zapalili znicz na Jego grobie. 19 marca 2008 Andrzej...

Więcej

21 lutego 2020 r. odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą młodzieży Jarosławia i ziemi jarosławskiej, którzy ochotniczo  w 1914 roku wyruszyli do Legionów, walczyć o wolną Polskę. Odtworzono ją z inicjatywy rodziny kpt. Serafina Dobrzańskiego i nie przez przypadek umiejscowiono w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki, czyli tam, gdzie niegdyś znajdowało się Towarzystwo „Sokół”. Tak o tych wydarzeniach i oddziale młodych patriotów...

Więcej

W rocznicę deportacji mieszkańców Wietlina i Dresiny, którzy 80 lat temu, decyzją sowieckiego totalitaryzmu zostali deportowani na Sybir, do Kazachstanu i Besarabii, 9 lutego odbyły się uroczystości rocznicowe. Uczestniczyli w nich także przedstawiciele samorządu powiatowego, na czele ze starostą jarosławskim Stanisławem Kłopotem, członkiem Zarządu Powiatu Krzysztofem Cebulakiem oraz radnym powiatowym Kamilem Dziukiewiczem. Podobne upamiętnienia deportowanych na "nieludzką ziemię" odbyły się...

Więcej

Poszukiwanie i odkrywanie historii, a czasami tajemnic kamiennych krzyży, to pasja Grzegorza Ciećki, tegorocznego stypendysty ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki otrzymanemu stypendium twórczemu w jego kwerendzie została również uwzględniona ziemia jarosławska! W swoich poszukiwaniach skorzysta on między innymi z efektów inwentaryzacji turystyczno-krajoznawczej powiatu jarosławskiego, przeprowadzonej w latach 2016 – 2017, udostępnionych mu przez starostwo powiatowe w Jarosławiu. Samorząd powiatowy...

Więcej

W starostwie powiatowym w Jarosławiu wręczono dyplomy i drobne upominki dla wyróżniających się uczestników Świątecznego Festiwalu Młodych Talentów. Wydarzenie, którego pierwsza edycja zakończyła się pod koniec ubiegłego roku, skierowane było do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Jego organizatorem był samorząd powiatowy, we współpracy z wójtami gmin z terenu powiatu jarosławskiego. - Festiwal był ważnym uzupełnieniem akcji „Jarosławskie w niepodległej”....

Więcej

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu organizowane są już po raz dwunasty. Ich pomysłodawcą i głównym organizatorem jest prof. Wacław Wierzbieniec z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tym roku obchody odbywają się na Podkarpaciu w ponad 30 miejscowościach i potrwają do 2 lutego. W Jarosławiu obchody zaplanowane zostały 28 stycznia 2020 roku. Rozpoczęły się od upamiętnieniem ofiar...

Więcej