Poszukiwanie i odkrywanie historii, a czasami tajemnic kamiennych krzyży, to pasja Grzegorza Ciećki, tegorocznego stypendysty ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki otrzymanemu stypendium twórczemu w jego kwerendzie została również uwzględniona ziemia jarosławska! W swoich poszukiwaniach skorzysta on między innymi z efektów inwentaryzacji turystyczno-krajoznawczej powiatu jarosławskiego, przeprowadzonej w latach 2016 – 2017, udostępnionych mu przez starostwo powiatowe w Jarosławiu. Samorząd powiatowy...

Więcej

W starostwie powiatowym w Jarosławiu wręczono dyplomy i drobne upominki dla wyróżniających się uczestników Świątecznego Festiwalu Młodych Talentów. Wydarzenie, którego pierwsza edycja zakończyła się pod koniec ubiegłego roku, skierowane było do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Jego organizatorem był samorząd powiatowy, we współpracy z wójtami gmin z terenu powiatu jarosławskiego. - Festiwal był ważnym uzupełnieniem akcji „Jarosławskie w niepodległej”....

Więcej

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu organizowane są już po raz dwunasty. Ich pomysłodawcą i głównym organizatorem jest prof. Wacław Wierzbieniec z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tym roku obchody odbywają się na Podkarpaciu w ponad 30 miejscowościach i potrwają do 2 lutego. W Jarosławiu obchody zaplanowane zostały 28 stycznia 2020 roku. Rozpoczęły się od upamiętnieniem ofiar...

Więcej

Film TVP3 Rzeszów poświęcony jest losom uczniów Państwowej Szkoły Budowlanej w Jarosławiu, którzy w maju 1940 r. zostali aresztowani, a 14 czerwca przewiezieni pierwszym transportem do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. W materiale wykorzystano fragmenty inscenizacji zrealizowanej przez uczniów, nauczycieli, mieszkańców Jarosławia oraz grupę rekonstrukcyjną z Przemyśla w 2016 r., także dzięki pomocy samorządu powiatowego.  Film do obejrzenia dostępny jest TUTAJ O...

Więcej

Wkroczenie Sowietów w granice powiatu jarosławskiego w lipcu 1944 rozpoczęło szereg działań, które doprowadziły do załamania gospodarczego oraz głębokich zmian etnicznych, kulturalnych i religijnych. U ich podstaw leżała narzucona przez Józefa Stalina umowa o wymianie ludności podpisana 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, a rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Jej realizacja doprowadziła do wyludnienia i zaniku wielu...

Więcej

10 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbyła się gala wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrzowie i Patrioci” organizowanego przez Fundację Instytut Łukasiewicza. Celem konkursu było rozpowszechnianie sylwetek wybitnych polskich sportowców, ich patriotycznej postawy, którzy w czasie wojny odłożyli sportowe atrybuty, przyjmując na ich miejsce torby kurierskie i samą w sobie broń. Wyróżniona młodzież z całej Polski została zaproszona do Sali Kolumnowej,...

Więcej

Z okazji zakończenia obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej Akademia Dziedzictwa Kresów zaprasza do udziału – w otwartej dla publiczności – sesji p.t. „Dziedzictwo Unii Obojga Narodów – perspektywa wspólnoty państw i narodów Europy Środkowo-Wschodniej w XXI wieku.” Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia w jarosławskim muzeum, kamienicy Orsettich. Początek o 16.00. W programie sesji organizatorzy przewidzieli m.in. prelekcję programową, która wygłosi prof....

Więcej

29 listopada 2019 w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich odbył się wykład dr hab. Mariana Wolskiego, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pt. „Hawłowice Górne na tle osadnictwa okolic Pruchnika w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym” Profesor opowiedział o osadnictwie Gminy Pruchnik – ze szczególnym naciskiem na okres od XIV do XVI wieku – m. in. o zróżnicowaniu geograficznym...

Więcej

22 listopada przypadła 110. rocznica urodzin Franciszka Przysiężniaka ps. Ojciec Jan. To żołnierz podziemia niepodległościowego, dowódca bitwy pod Kuryłówką. Jego grób znajduje się w Jarosławiu, gdzie żył i pracował ostatnie kilkadziesiąt lat życia.  Główne uroczystości odbyły się na Starym Cmentarzu w Jarosławiu. Towarzyszyły im ponadto uroczysta Msza Św. oraz sesja popularnonaukowa zorganizowana w bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej. Wojskową Asystę...

Więcej

11 listopada uroczyście obchodziliśmy w całej Polsce Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości odbyły się również w miejscowościach powiatu jarosławskiego m.in. Jarosławiu i Pruchniku. Uczestniczyli w nich także przedstawiciele samorządu powiatowego ze starostą jarosławskim Stanisławem Kłopotem i przewodniczącym Rady Powiatu Marianem Fedorem. „Dzisiaj  kultywujemy nasz polski romantyzm, ale i pozytywizm zarazem. Dlatego w codziennym życiu starajmy się tak żyć i pracować, aby ...

Więcej