Gmina położona jest w zachodniej części powiatu na obszarze zaliczanym do Doliny Dolnego Sanu. Jej wschodnia część to już teren Płaskowyżu Tarnogrodzkiego.

Gmina Jarosław sąsiaduje z miastem Jarosław i gminami: Wiązownica, Laszki, Radymno, Pawłosiów oraz gminami powiatu przeworskiego: Przeworsk, Tryńcza i Sieniawa. Przez teren gminy przebiega autostrada A4, krajowa droga nr 94 oraz linie kolejowe łączące Medykę z Tarnowem i dalej Krakowem. 

Obszar gminy zajmuje powierzchnię 114 km2, z czego około 80 % ogólnej powierzchni stanowią użytki rolne. Zamieszkuje ją  ponad 12 tys. mieszkańców, co czyni z gminy Jarosław najludniejszą (po gminie miejskiej) gminę powiatu.  Gmina Jarosław ma charakter rolniczy. Produkcji rolnej sprzyjają dobre gleby oraz bliskość dużego rynku zbytu. Intensywnie rozwija się także drobna działalność usługowa.

Dominacja rolnictwa i podmiejski charakter łączą się z walorami turystycznymi gminy. Miejscowości kuszą walorami krajobrazowymi, ale przede wszystkim ciekawą przeszłością i związanymi z nią zabytkami. Do najcenniejszych należy zespół pałacowo-parkowy w Pełkiniach - rezydencja rodu Czartoryskich. Powstały w latach 1661-1724 pałac, wielokrotnie przebudowywany, ze swoimi wieżyczkami, ganeczkami i tarasami utrzymany jest w stylu eklektycznym. W Surochowie urodził się zaś Aleksander hrabia Fredro.

Więcej