Zajmuje południowo-wschodnią część powiatu jarosławskiego na obszarze stanowiącym pogranicze Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Doliny Dolnego Sanu. Powierzchnia gminy liczy 182 km2 i jest drugą pod względem wielkości powierzchni w powiecie jarosławskim. Liczba mieszkańców wynosi ponad 11 tys. osób

W skład gminy wchodzi 18 sołectw, tj.: Budzyń, Chałupki Chotynieckie, Chotyniec, Duńkowice, Grabowiec, Korczowa, Łazy, Michałówka, Młyny, Nienowice, Ostrów, Piaski, Skołoszów, Sośnica, Święte, Zabłotce, Zaleska Wola, Zamojsce.

Gmina Radymno jest gminą o charakterze rolniczym. Użytki rolne stanowią ok. 70% jej obszaru, ponad 15% stanowią obszary leśne. Dużą rolę odgrywa wydobycie złóż minerałów - kruszywa i piasku. Przez teren gminy przebiegają główne szlaki komunikacyjne drogowe o charakterze międzynarodowym i krajowym (m.in. autostrada A4) oraz magistrala kolejowa Przemyśl - Kraków.

Gminę Radymno charakteryzuje dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, czyste środowisko oraz tereny pod inwestycje. Głównym atutem gminy jest przede wszystkim jej położenie w obszarze strategicznym dla obsługi największego przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej.

Perłą architektury jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO drewniana cerkiew w Chotyńcu z 1735 r., w której odbywają się wciąż nabożeństwa w obrządku bizantyjsko-ukraińskim. Warto zatrzymać się też w zabytkowym kościele w Michałówce i drewnianym dworze z XVIII wieku w Duńkowicach, jak również zwiedzić pozostałości zamku typu obronno-rezydencjonalnego z XVI i XVII w. w Sośnicy oraz cerkiew w Młynach z XVII w.

Więcej