Bliskość drogi autostrady A4 oraz drogi wojewódzkiej nr 865 relacji Jarosław – Bełżec, a także drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej pozwala na łatwe dotarcie do gminy. Przez jej teren przebiega też linia kolejowa Munina – Bełżec, ze stacją kolejową w Bobrówce i przystankiem w Korzenicy.

Większość obecnych miejscowości w gminie powstała na przełomie XV-XVII w. Jest wśród nich m.in. Wysocko z pałacem z lat 20. XVIII w. i parkiem w stylu francuskim z XVII w. z aleją lipową z czasów Jana III Sobieskiego, który bywał tu częstym gościem. Obecnie zespół pałacowo-parkowy jest siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Wymieniając zabytki gminy nie można zapomnieć o uroczych kapliczkach przydrożnych, rozsianych wśród pól lub wzniesionych koło domów.

Bogactwem gminy są piękne lasy, głównie bory iglaste i bory mieszane. Żyją tu sarny, zające, a ciekawostką jest występowanie bobrów. Wśród ptaków najliczniej reprezentowane są wróblowate, ale spotyka się też sikory i dzięcioły, a nawet jastrzębie.

Jednym z najbardziej urokliwych zakątków gminy jest ujście rzeki Szkło do Sanu. Na północy gminy znajdują też malownicze jeziorka, położone w otoczeniu kompleksów leśnych.

Więcej