Gmina położona jest w odległości 15 km na południe od miasta Jarosław. Sąsiaduje od zachodu z gminą Roźwienica, od północy z gminą Chłopice, od wschodu z gminami Orły i Żurawica (powiat przemyski) oraz od południa na niewielkim odcinku graniczy z gminą Krzywcza (powiat przemyski). Zajmuje powierzchnię 5,735 tys. ha i jest jedną z mniejszych gmin, nie tylko w powiecie jarosławskim, ale i w całym województwie podkarpackim. Zamieszkuje ją około 4,5 tys. osób.

W skład gminy wchodzi pięć sołectw: Rokietnica, Wola Rokietnicka, Tapin, Tuligłowy i Czelatyce. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka, drogi powiatowe oraz sieć dróg gminnych i wiejskich. Drogi te stanowią bardzo dobre połączenia komunikacyjne z Jarosławiem, Przemyślem (20 km), Łańcutem (40 km) i Rzeszowem (50 km).

Gospodarka gminy Rokietnica ma charakter typowo rolniczy o wielokierunkowej produkcji rolnej. Na terenie gminy występują pokaźne złoża gazu ziemnego, w miejscowości Tuligłowy funkcjonuje kopalnia gazu. Rokietnica posiada atrakcyjne tereny pod domki letniskowe położone w przysiółkach Nowy Świat i Zawarcie. Do atutów gminy Rokietnica można zaliczyć: czyste środowisko naturalne, ukształtowanie terenu sprzyjające rozwojowi agroturystyki i ekoturystyki, kompleksy leśne i dobrej jakości wodę. Daje to możliwość przygotowania infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej (ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych do wędrówek pieszych), zorganizowanie miejsc na kempingi, pola namiotowe itp.

Więcej