Gmina Roźwienica położona jest w odległości 9 km od Jarosławia. Graniczy z gminami Pawłosiów, Pruchnik, Rokietnica, Chłopice w powiecie jarosławskim oraz z gminą Krzywcza w powiecie przemyskim i gminą Zarzecze w powiecie przeworskim. Zajmuje powierzchnię 71 km2 zamieszkałą przez około 6,5 tys. osób w sołectwach: Bystrowice, Chorzów, Cząstkowice, Czudowice, Mokra, Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice, Węgierka, Więckowice, Wola Węgierska, Wola Roźwienicka.

Wieś Roźwienica - główny ośrodek życia gminy - założona została najprawdopodobniej w połowie XIV wieku. W okresie staropolskim wieś należała do dóbr królewskich.

Herb gminy nawiązuje do jej przeszłości związanej z Zakonem Rycerskim Grobu Bożego w Jerozolimie, czyli bożogrobcami. Wsie obecnej gminy Roźwienica wchodziły w skład prowadzonych przez bożogrobców dwu parafii. Siedziba jednej z nich, w skład której wchodziła większość wsi, znajdowała się w Rudołowicach (należała do niej również Roźwienica). Natomiast trzy wsie (Węgierka, Więckowice, Wola Węgierska) podlegały parafii bożogrobców w Tuligłowach (miejscowości, które obecnie należy do gminy sąsiedniej).

Więcej