Miasto i Gmina Pruchnik obejmuje jeden z bardziej atrakcyjnych turystycznie obszarów powiatu jarosławskiego. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 80,314 km2, zamieszkały przez ok. 10 tys. mieszkańców. W jej skład wchodzi miasto Pruchnik liczące ok. 3700 mieszkańców, a pozostały obszar zajmują miejscowości: Kramarzówka, Jodłówka, Świebodna, Rzeplin, Rozbórz Okrągły, Rozbórz Długi i Hawłowice. 

Pruchnik graniczy z gminą Zarzecze i Kańczuga (powiat przeworski), gminą Roźwienica oraz gminą Krzywcza i z Dubieckiem (powiat przemyski). Ma dogodne położenie komunikacyjne zarówno z sąsiednimi gminami, jak i większymi aglomeracjami.

Z okresu XIX wieku do dnia dzisiejszego w Pruchniku zachował się średniowieczny układ urbanistyczny. W rynku znajdują się domy z charakterystycznymi gankami, otoczonymi balustradami oraz podcieniami o konstrukcji słupowej. Przywiązanie pruchniczan do historii i tradycji widać nie tylko w architekturze. Dzisiejszy Pruchnik to prężnie rozwijające się miasteczko, które jest  znaczącym ośrodkiem oświaty, kultury i sportu. Na północny zachód od centrum powstało duże osiedle domków jednorodzinnych, nowoczesne obiekty użyteczności publicznej.

Gmina Pruchnik leży w obrębie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (pełni funkcje otuliny Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego). Występują tu typowe pogórza o płaskich garbach, płaskodenne doliny, a także większe wzniesienia o stromych stokach.

Lasy na terenie gminy zajmują 1606 ha co stanowi 20% zalesienia. Wśród gatunków przeważają buk zwyczajny, jodła pospolita i sosna zwyczajna. Wysokie walory przyrodnicze na tych terenach wykazują zachowane starodrzewia.

Z grzbietów działów wodnych, szczególnie nad Pruchnikiem, Jodłówką i Świebodną rozpościerają się piękne widoki m.in. z Mechowej Góra 447m n.p.m. oraz góry Iwa 406m n.p.m. (przysiółek Korzenie z zabytkowym obeliskiem tatarskim), z której rozpościera się panorama na Podgórze Rzeszowskie i Pogórze Dynowskie.

Więcej