Miasto Jarosław położone jest we wschodniej części województwa podkarpackiego, na pograniczu odznaczającego się łagodnymi wzniesieniami Pogórza Rzeszowskiego (zwanego w tej części Pogórzem Jarosławskim) i Doliny Dolnego Sanu.

W Jarosławiu zamieszkuje blisko 40 tys. osób. Tym samym miasto to znajduje się wśród 5 miast woj. podkarpackiego (Krosno, Jasło, Sanok, Dębica) liczących od 30-50 tys. mieszkańców.

Jarosław położony jest na przebiegu ważnych szlaków komunikacyjnych Polski południowej – autostrady A4 Korczowa - Katowice - Kraków - Zgorzelec, drogi krajowej nr 94 oraz w kierunku północ-południe - drogi krajowej nr 77. Można stąd dojechać koleją zarówno do Krakowa i dalej, jak również Przemyśla i Lwowa. Funkcjonuje także linia kolejowa w kierunku Roztocza.

Na terenie miasta koncentrują się usługi niemal we wszystkich najpotrzebniejszych branżach. Jarosław to również centrum edukacji na wszystkich poziomach. Kilkanaście placówek edukacyjnych kształci zarówno w systemie ogólnokształcącym, jak i zawodowym. W Jarosławiu działa także Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna.

Jarosław położony na styku kultur, ze swoją historią i zabytkami, stanowi obszar atrakcyjny turystycznie. Wśród miejsc godnych polecenia wymienić należy Rynek i jego najbliższe okolice – neorenesansowy ratusz, kamienicę Orsettich, w której obecnie mieści się prowadzone przez Powiat Jarosławski muzeum, kamienicę Rydzikową, kamienicę Królowej Marysieńki, opactwo pobenedyktyńskie, klasztor o.o. Dominikanów, dawną synagogę, cerkiew greckokatolicka, miejską Wiatę Targową i Stary Cmentarz.

Więcej