Gmina położona jest na równinach i niewielkich wzniesieniach Nadsania, w północnej części powiatu. Sąsiaduje od południa z gminami Laszki i Jarosław, od północy z gminą Stary Dzików (powiat lubaczowski) i Adamówka (powiat przeworski), od wschodu z gminą Oleszyce (powiat lubaczowski), a od zachodu z gminą Sieniawa (powiat przeworski).

Gmina Wiązownica zajmuje obszar 244 km2 i jest największą powierzchniowo gminą w powiecie jarosławskim. Pod względem ilości mieszkańców zajmuje trzecie miejsce w powiecie, po mieście Jarosławiu i Radymnie. Podzielona jest na 12 sołectw: Cetula, Manasterz, Mołodycz, Nielepkowice, Piwoda, Radawa, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Szówsko, Wiązownica, Wólka Zapałowska, Zapałów, zamieszkałych przez około 11 tys. mieszkańców.

Wiązownica jest gminą podmiejską o charakterze rolniczym. Jej lokalizacja w pobliżu miasta wpływa korzystnie na stopniowy wzrost ilości podmiotów gospodarczych. Do priorytetowych dziedzin gospodarki gminy należą: rolnictwo (użytki rolne stanowią 45% powierzchni ogólnej gminy), leśnictwo (48% powierzchni ogólnej gminy) i rekreacja.

Za największą atrakcję turystyczną gminy uważa się miejscowość letniskową Radawę położoną w lasach, z atrakcyjnym zalewem i rzeką Lubaczówką. Miejscowość słynie z walorów wypoczynkowo-turystycznych, a także klimatyczno-zdrowotnych. Unikalność klimatu Radawy sprzyja osobom leczącym się m.in. z powodu otyłości, nadciśnienia, chorób serca i nerwic, a także chorób układu oddechowego.

Więcej